Tegoroczne hasło Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości brzmi: nowa normalność. Jest to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W tym roku nasza szkoła również włączyła się w działania, ale w nieco inny sposób. Zorganizowany zostanie konkurs dla uczniów i słuchaczy oraz wykłady, a wszystko to za pośrednictwem Internetu.

Pasek dostępności