współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”  – trwa

od dnia 26 października 2020 do dnia 09 listopada 2020 roku

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z  zasadami rekrutacji, które zostały podane w Regulaminie uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Szkolny Specjalista ds. staży – Wiesław Pawlica (w.pawlica@e-pckziu.wodzislaw.pl)

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie

Zał. 1 do regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu

Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 2 do umowy

Pasek dostępności