Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać. (Ignacy Jan Paderewski)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, tak potrzebnego nam w dzisiejszej rzeczywistości zdrowia. Życzę, aby codzienna praca stanowiła niekończące się źródło satysfakcji, osiągane efekty były motywacją do dalszych działań, a napotykane trudności skłaniały do poszukiwania nowych rozwiązań. Życzę, by każdy dzień przynosił uśmiech i siły niezbędne do realizacji zamierzonych celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pragnę podziękować za okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie charakterów młodych ludzi.

Dyrektor szkoły
Danuta Mielańczyk

Pasek dostępności