Już po raz trzeci odbyła się gala „Powiat i biznes”. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy pierwszej Marta Olszewska, która otrzymała nagrodę za całoroczną pracę, osiągnięte wyniki w nauce oraz sukcesy.  Marta jest uczennicą klasy pierwszej kształcącej się w zawodzie technik mechatronik. Serdecznie gratulujemy!

Pasek dostępności