Witam Was serdecznie w tej nowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Już wiadomo – co najmniej do świąt się nie zobaczymy. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. W obliczu takiego wyzwania stajemy po raz pierwszy. Kierując się wyłącznie Waszym dobrem staramy się dobierać formy i treści zagadnień dla Was, żeby ułatwić Wam ten trudny czas. Teraz uczymy się być zdalnym uczniem , zdalnym rodzicem,  zdalnym nauczycielem i zdalna szkołą.

 

Zmiana polega na tym, że zostaliście uczniami „wirtualnych klas” poprzez:

 1. 1MH4
 2. 1ET4
 3. 1MH5
 4. 2E/U
 5. 2K
 6. 2MH
 7. 2MT
 8. 3MH1
 9. 3MH2
 10. 3GM
 11. 4MH
 12. 4K
 • usługę Office 365 Education.- uczniowie pozostałych klasy. Wychowawcy tych oddziałów wspólnie z informatykiem założyli już jedno konto dla swojej klasy w tej usłudze 

 

Każdy z Was otrzymał poprzez dziennik elektroniczny hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będziecie otrzymywali wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz będziecie uczestniczyć w lekcjach prowadzonych on-line.

 

Formy pracy zdalnej mogą być bardzo różne:  materiały do pracy przesyłane do ucznia poprzez dziennik elektroniczny, polecenia i instrukcje wysyłanie mailowo, indywidualne konsultacje online lub mailowe; prowadzenie zajęć  online w rzeczywistym czasie z całą klasą, oglądanie lekcji w TV, oglądanie filmów lub słuchanie audycji radiowych. Obecnie obowiązuje Was plan, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły, ale jeśli zajdzie taka potrzeba to będziemy go modyfikować. 

 

Udział w lekcjach w danym dniu musicie potwierdzić zgodnie z obowiązującym planem w tym dniu w miarę dostępności do sprzętu i Internetu. Wszelkie prace przez Was wykonane odsyłacie taką samą drogą elektroniczną i po wprowadzeniu zmian do szkolnego systemu oceniania będą podlegały ocenianiu. Wiemy o niedomaganiach sprzętowych i sieciowych, minusach i wadach systemu łączności.

 

W tych trudnych chwilach oferujemy Wam wsparcie pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego. Pozostają do Waszej dyspozycji w każdy dzień tygodnia.

 

Kontakt z pedagogiem: pedagogpckziu@gmail.com.

Kontakt z psychologiem: psychologpckziu@vp.pl

     W szkole zorganizowano także zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania jest możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela czy informatyka za pośrednictwem wychowawcy klasy.

Apeluję do Was:

Nie opuszczajcie własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. Wszelkie kontakty ograniczcie do Internetu lub innych środków komunikacji.

Proszę przestrzegajcie wszelkie zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Danuta Mielańczyk

computer-491760

Obraz Tomasz Mikołajczyk z Pixabay

Pasek dostępności