Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

Witam Was serdecznie w tej nowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Już wiadomo – co najmniej do świąt się nie zobaczymy. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Teraz uczymy się być zdalnym uczniem , zdalnym rodzicem,  zdalnym nauczycielem i zdalna szkołą.

 

Zmiana polega na tym, że Wasze dzieci będą uczniami „wirtualnych klas” poprzez:

 1. 1MH4
 2. 1ET4
 3. 1MH5
 4. 2E/U
 5. 2K
 6. 2MH
 7. 2MT
 8. 3MH1
 9. 3MH2
 10. 3GM
 11. 4MH
 12. 4K
 • usługę Office 365 Education.- pozostałe klasy. Wychowawcy tych oddziałów wspólnie z informatykiem  założyli już jedno konto dla swojej klasy w tej usłudze 

 

Każdy uczeń otrzymał poprzez dziennik lekcyjny hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

 

Formy pracy zdalnej mogą być bardzo różne:  materiały do pracy przesyłane do ucznia poprzez dziennik elektroniczny, polecenia i instrukcje wysyłanie mailowo, indywidualne konsultacje online lub mailowe; prowadzenie zajęć  online w rzeczywistym czasie z całą klasą, oglądanie lekcji w TV, oglądanie filmów lub słuchanie audycji radiowych. Obecnie uczniów obowiązuje plan, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły, ale jeśli zajdzie taka potrzeba to będziemy go modyfikować. 

 

Udział w lekcjach w danym dniu należy potwierdzić zgodnie z obowiązującym planem w tym dniu w miarę dostępności do sprzętu i Internetu.. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i po wprowadzeniu zmian do szkolnego systemu oceniania będą podlegały ocenianiu. Jednak mamy na uwadze, aby  ta wspólna praca nie odbywała się pod presją czasu. Wiemy o niedomaganiach sprzętowych i sieciowych, minusach i wadach systemu łączności.

 

W tych trudnych chwilach oferujemy Wam i uczniom wsparcie pedagoga szkolny i psychologa szkolny . Pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w każdy dzień tygodnia.

 

Kontakt z pedagogiem: pedagogpckziu@gmail.com.

Kontakt z psychologiem: psychologpckziu@vp.pl

     W szkole zorganizowano także zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania jest możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela czy informatyka za pośrednictwem wychowawcy klasy.

By wszystko to co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej, potrzebujemy Waszego współdziałania:

 • bądźcie z nami w kontakcie i jeśli coś nie działa to dajcie czas, poczekajcie a potem piszcie o tym;
 • organizujcie uczniom warunki do pracy;
 • mobilizujcie ich do wysiłku i samodzielnej nauki;
 • wspierajcie, ale i zachęcajcie do współudziału w pracach domowych;
 • dopilnujcie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami.

 

Życzę Wam zdrowia i wytrwałości

Danuta Mielańczyk

 

Pasek dostępności