Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2020 proszeni są o dostarczenie wypełnionej deklaracji ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020r. http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2019/2019_zal_3.pdf do 31.03.2020 r. do szkoły (portiernia) w godzinach 8.00  15.00 lub złożyć w formie elektronicznej przesyłając skan albo  zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: l.talarowska@pckziu.wodzislaw.pl.

W razie pytań dotyczących składania deklaracji, proszę również kontaktować się drogą elektroniczną: l.talarowska@pckziu.wodzislaw.pl.  

StopkaSzkoły

Pasek dostępności