NagłówekSzkoły

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie placówki zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie w  PCKZiU:

 – uczniowie technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz centrum kształcenia zawodowego i słuchacze centrum kształcenia ustawicznego nie przychodzą do szkół,

– uczniowie branżowej szkoły I stopnia, którzy są pracownikami młodocianymi nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,

– od 16 marca zostają zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych,

– uczniowie technikum odbywający praktykę zawodową nie przychodzą do pracodawcy,

– odwołuje się wszelkie wydarzenia i imprezy organizowane na terenie placówki,

– zobowiązuje się uczniów i słuchaczy do korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie elektronicznej przez nauczycieli oraz z platformy e.podreczniki.pl,

– prosi się rodziców, uczniów i słuchaczy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej oraz informacji wysyłanych przez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, facebooka  oraz platformę szkolną,

– należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

 

Pasek dostępności