Miło nam poinformować, że uczennica klasy pierwszej MH4 naszej szkoły, Marta Olszewska, jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na pracę pisemną, organizowanego cyklicznie przez Narodowy Bank Polski. XVIII edycja konkursu objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem plagiat(c). Pierwszoklasistka reprezentowała drugą grupę wiekową adresatów konkursu, uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegorocznym tematem pracy konkursowej było motto NBP Dbamy o wartość pieniądza, a jego rozwinięcie polegało na próbie wyjaśnienia Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne? Marta wybrała formę prezentacji owego problemu, tworząc ponad pięciostronicową odę Do pieniądza, tym samym spełniając wymogi regulaminu konkursu (praca miała posiadać objętość nie mniejszą niż 5 stron i nie większą niż 10 stron formatu A4).

Data 13 grudnia, piątek, była dla Marty bardzo szczęśliwa. Wraz w swoim opiekunem merytorycznym, którego zadaniem było napisanie merytorycznej recenzji do pracy konkursowej (nauczycielem języka polskiego, dr hab., prof. UŚ Izabelą Łuc) oraz mamą uczennicy, panią Klaudią, Marta mogła osobiście odebrać trofeum w gmachu NBP na gali finałowej w Warszawie. Emocje były spore, bowiem zaproszone osoby – uczeń (jako laureat) oraz jego  opiekun, nie zostali poinformowani o miejscu, za które przysługuje nagroda (w konkursie  przyznano trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia). Decyzją Kapituły Marta za swój oryginalny pomysł zasłużyła na III miejsce w tym prestiżowym wydarzeniu, otrzymując pamiątkowy dyplom, nagrodę książkową oraz nagrodę pieniężną (trzy tysiące złotych). Warto tu dodać, że konkurencja była spora, gdyż w jej kategorii wiekowej przysłano ponad 230 prac uczniów z różnych części Polski. Naszej laureatce serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów, a czytelnikom proponujemy fragment nagrodzonej ody Do pieniądza:

A morał, Moi Drodzy,  z tej opowiastki jest taki,

że należy gromadzić wszystkie miedziaki!

[…]

 

Nie trzeba Ezopa mieć fantazji wcale

By wyciągać z sytuacji określone detale

Światem rządzi pieniądz cyklicznie

Trzeba zatem myśleć strategicznie

 

Kalkulować, kombinować, kompilować

Myśleć, czuć i egzystować

Tak, by strat nie czynić wcale

Oszczędzać i myśleć w obowiązków nawale

I w całej tej mądrości

pamiętać o pieniądza wartości ….

 

 

Pasek dostępności