w4_0007Po raz kolejny Rada Rodziców Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udzieliła wsparcia szkole. Rodzice PCKZiU sfinansowali zakup elementów do rozbudowy stanowisk ćwiczeniowych z zakresu programowania sterowników PLC. Zestawy przycisków i lampek zamontowanych na zestawach zdecydowanie podnosi jakość kształcenia w zawodach technik mechatronik oraz technik automatyk. Rozbudowa stanowisk została wykonana w ramach zajęć, podczas których uczniowie modyfikowali układy sterowania. Tak przygotowane stanowiska są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych z zakresu programowania sterowników PLC. Warto wspomnieć, iż stanowiska te są równocześnie stanowiskami egzaminacyjnymi dla techników mechatroników i techników automatyków. Dziękujemy!

w4_0025

 

w4_0020

 

w4_0013

 

w4_0012

Pasek dostępności