DSCN546027 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim celebrowało Święto Szkoły. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczął przemarsz, w którym uczestniczyli: dyrekcja szkoły, władze powiatu, parlamentarzyści, lokalni przedsiębiorcy, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie. Uczestnicy zatrzymali się na chwilę przy pomniku Powstańców Śląskich, gdzie władze powiatu, dyrekcja szkoły, rodzice oraz uczniowie złożyli kwiaty. Cała społeczność szkoły uczestniczyła również we mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim.

IMG_20191127_123322

Część oficjalna obchodów Święta Szkoły rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu górniczego. Prestiżu ceremonii nadały przemówienia gości oraz moment podpisania umowy patronackiej pomiędzy dyrektor PCKZiU  panią Danutą Mielańczyk, a Członkiem Zarządu Abplanalp panem Pawłem Matejakiem. Warto podkreślić, że Abplanalp jest jedną z najsilniejszych organizacji w branży obrabiarek CNC w Europie Środkowo – Wschodniej, a podpisanie umowy o współpracy ukazuje, że dyrektor szkoły w swoich działaniach łączy tradycję z nowoczesnością i innowacyjnością, ciągle rozwijając zaplecze dydaktyczne i nawiązując nową współpracę. Celem współpracy jest również budowanie kolejnych płaszczyzn współdziałania placówki z zakładami przemysłowymi.

IMG_20191127_123626

Tradycyjnie, uczniowie klas pierwszych dostąpili zaszczytu przyjęcia w poczet braci górniczej. Niezwykle oryginalny rytuał skoku przez skórę i pasowania w asyście lisa majora oraz starej strzechy stworzył niecodzienny spektakl, którego świadkami byli goście. Punktem kulminacyjnym stał się symboliczny akt przyjęcia młodzieży w poczet braci górniczej. Ukoronowaniem tej wzruszającej chwili było odczytanie oraz przekazanie listów gratulacyjnych młodym adeptom fachu górniczego – uczniom klas pierwszych, kształcącym się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik, technik automatyk, elektryk i operator obrabiarek CNC. 

IMG_20191127_123856

Ze szkolnej sceny padły niezapomniane słowa przypominające, że historia, tradycja i język są częścią nas, a kształtowanie tożsamości utrwala relacje międzyludzkie. Już od ponad pół wieku budujemy tę szkolną, górniczą, śląską, polską tożsamość. Dziękujemy wszystkim, którzy od lat współtworzą tożsamość i wartość szkoły.

Po części, która odbyła się w auli szkolnej uroczystość przeniosła się do Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie symbolicznego przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnego otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HTEC-Abplanalp dokonali: starosta pan Leszek Bizoń wraz z członkinią zarządu powiatu panią Kornelią Newy, a także dyrektor szkoły pani Danuta Mielańczyk i pan Paweł Matejak – Członek Zarządu Abplanalp. To kolejny krok w kierunku zwiększenia prestiżu i podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w szkole i w powiecie wodzisławskim. Firma Haas stworzyła program edukacji zawodowej HTEC, którego celem jest wspieranie szkół w podnoszeniu poziomu kształcenia w zawodach związanych z obsługą nowoczesnych obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem. 

Pasek dostępności