Wspieranie inicjatywy jaką jest „Szlachetna paczka” weszło nam w krew. Paczkę najlepiej robi się z najbliższymi, czyli całą naszą społecznością szkolną: uczniami i ich rodzicami, słuchaczami, nauczycielami oraz przyjaciółmi PCKZiUPRZYGOTUJMY PACZKĘ I TYM RAZEM!!!!!
Więcej informacji w gabinecie numer 16

Pasek dostępności