W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się w dniach 21października do 27 października 2019 r. pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie” uczniowie PCKZiU mieli okazję wziąć udział w szeregu inicjatyw przygotowanych z tej okazji.

1

Uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie „Start do kariery” w ramach, którego zmagali się z pytaniami dotyczącymi poruszania się na rynku pracy. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie 1MH4. Laureaci otrzymali symboliczne dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Warsztaty kreatywnego pisania dokumentów aplikacyjnych przeznaczone były  dla uczniów klas drugich  PCKZiU. Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Ziółek-Jura z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Wykłady i warsztaty z przedstawicielem PUP Wodzisław, w których wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich poświęcone były kwestionariuszom osobowym oraz kwestionariuszom kompetencji zawodowych oraz finansowania działalności gospodarczej.

2

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w ramach wydarzenia „Kariera w mundurze” to przedsięwzięcie dla uczniów klasy czwartej, podczas którego poznali wymagania rekrutacyjne przy przyjęciu do służby. Warto zwrócić uwagę na fakt, że  zawody, w których kształci PCZKiU są bardzo przydatne w służbie w policji.

Uczniowie klasy 4A i 4K uczestniczyli w warsztatach podczas, których  przedstawiciel firmy POL-EKO przeprowadzał symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

3

4

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej mieli okazję spotkać się z panią Moniką Hajdziony (kosmetyczka roku 2017), która mówiła na temat pasji rozwijania firmy, spełniania swoich marzeń oraz  trudności i radości podczas prowadzenia firmy.

5

6

Pasek dostępności