Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich wchodzące w skład PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły, zajmując 168. miejsce w Polsce i 29. na Śląsku w 21. w rankingu „Perspektyw”. 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego prestiżowego sukcesu szkoły!

Pasek dostępności