DSC_004627 listopada 2018r. to kolejna piękna karta historii Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Jak nakazuje tradycja, uroczystość rozpoczął przemarsz pochodu, w którym uczestniczyli: dyrekcja szkoły, władze powiatu oraz uczniowie szkoły. Powagi i godności przemarszowi dodawała orkiestra dęta KWK Rydułtowy.

DSC_0084

Cała społeczność szkoły uczestniczyła we mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim.

Część oficjalna obchodów Święta Szkoły rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu górniczego.

DSC_0038

Prestiżu ceremonii nadały przemówienia gości oraz moment podpisania umowy patronackiej między dyrektorem PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim, a firmą Capek Sp. z o.o. ze Skrzyszowa. Umowa ta wzmacnia współpracę w zakresie kształcenia uczniów w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz.

DSC_0051

Uczniowie klas pierwszych dostąpili zaszczytu przyjęcia w poczet braci górniczej. Niezwykle oryginalny rytuał skoku przez skórę i pasowania w asyście lisa majora oraz starej strzechy stworzył niecodzienny spektakl, którego świadkami byli wielce szanowni goście. Punktem kulminacyjnym stał się symboliczny akt przyjęcia młodzieży w poczet braci górniczej. Symbolicznymi gestami upamiętniającymi tę odwieczną tradycję były skok przez skórę oraz poddanie się pasowaniu.

DSC_0063

Ukoronowaniem tej wzruszającej chwili było odczytanie oraz przekazanie listów gratulacyjnych młodym adeptom fachu górniczego – uczniom klas pierwszych, kształcącym się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik automatyk oraz ślusarz, elektryk, operator obrabiarek CNC. 

DSC_0083

DSC_0075

Na zakończenie spotkania ze szkolnej sceny padły niezapomniane słowa przypominające, że historia, tradycja i język są częścią nas, a kształtowanie tożsamości utrwala relacje międzyludzkie. Już od ponad pół wieku budujemy tę szkolną, górniczą, śląską, polską tożsamość. Dziękujemy wszystkim, którzy od lat współtworzą osobowość naszej szkoły. Dziękujemy za piękne słowa pamięci oraz życzeń – te wypowiedziane i te zapisane na kolejnych kartach pamiątkowej księgi szkoły.

DSC_0096

DSC_0099 

Pasek dostępności