20181017_121743Na zaproszenie pani dyrektor Danuty Mielańczyk, w naszej szkole 17 października 2018r. mgr Jiří Bílek – pracownik naukowy Politechniki w Ostrawie przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony środowiska, które odbyło się w ramach pierwszego etapu międzynarodowego projektu o nazwie „Powietrze bez granic”. Gościliśmy również panią dyrektor Czesławę Lukastikovą, która jest inicjatorem, a zarazem bezpośrednim realizatorem tego jakże ważnego projektu. Celem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół w zakresie ochrony powietrza i edukacja młodych ludzi o przyczynach zanieczyszczeń. A także o możliwości monitorowania jakości powietrza i sposobach komunikowania o zagrożeniach zdrowia.

20181017_123940

Skorelowanie praktyki zaangażowanych ekspertów z nauczycielami w szkołach to ważny aspekt działań, których celem jest przybliżenie uczniom nowoczesnych technologii i nauczenie ich „myślenia” o powietrzu. Partycypowanie w projekcie, to przede wszystkim podniesienie rangi edukacji ukierunkowanej na praktykę, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności młodych ludzi za jakość powietrza i jego wpływ na zdrowie oraz życie. A wszystko to przy wsparciu specjalistów, z użyciem nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

DSC_0494

A przecież na terenie naszej szkoły znajduje się stacja monitorowania jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Mając odpowiednią wiedzę możemy mieć wpływ na kondycję przyszłych pokoleń i stan naszej planety. A to nie tylko poważny problem ale i światowe wyzwanie!

DSC_0495

Pasek dostępności