Nowy rok szkolny – system zaoczny

 

Słuchacze szkół dla dorosłych:  

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych (III semestr – Technik Usług Kosmetycznych)

 

spotkają się z dyrekcją i opiekunami w dniu  8.09.2018 r.  (sobota) o godzinie 7.30 w auli szkolnej

 

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych rozpoczną zajęcia zgodnie z harmonogramem:

 

Lp. KKZ Rozpoczęcie zajęć
oddział
1 1 A36 Prowadzenie rachunkowości 8.09.2018r. godz. 9.10
2 1 A65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 8.09.2018r. godz. 8.20
3 1 A 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 15.09.2018r. godz. 8.20
4 1 M11 Eksploatacja złóż podziemnych 8.09.2018r. godz. 8.20
5 1 M17a Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 8.09.2018r. godz. 7.30
6 1 M17b Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 8.09.2018r. godz. 7.30
7 1 M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 8.09.2018r. godz. 8.20
8 1 M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 8.09.2018r. godz. 8.20
9 1 E7a Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 8.09.2018r. godz. 8.20
10 1 E7b Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 9.09.2018r. godz. 8.20
11 1 E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 15.09.2018r. godz. 8.20

 

Słuchacze Szkoły  Policealnej dla Dorosłych – I semestr Technik Usług Kosmetycznych – rozpoczną zajęcia 15.09.2018 r.(sobota) o godzinie 7.30

 

Pasek dostępności