IMAG0485

30 kwietnia uczniowie, w obecności przedstawicieli firmy POL-EKO Aparatura, którą reprezentowali Panowie Dawid Gajda, Sebastian Śliwa oraz Dariusz Skupień, zaprezentowali efekty swojej pracy w ramach projektów, które były przedmiotem dwóch powiatowych konkursów zawodowych. Organizatorem konkursów był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Pomysłodawcami zadań konkursowych byli nauczyciele PCKZiU we współpracy z firmą POL-EKO Aparatura, która objęła patronat nad konkursami i ufundowała nagrodę główną, w postaci płatnego wakacyjnego stażu w dziale technicznym dla wszystkich laureatów.

IMAG0439

Celem pierwszego konkursu było wykonanie układu sterowania lewo – prawo silnikiem trójfazowym na trenażu według schematu oraz napisanie programu do sterownika PLC zgodnie z podanym opisem. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik mechatronik: Daniel Gorzolnik z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, który dodatkowo zastosował swoje inne rozwiązania dla układu. Drugie miejsce zajął Mateusz Kukuczka, uczeń klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik elektryk także uczeń PCKZiU.

IMAG0432

Celem drugiego konkursu było zaproponowanie schematu, wykonanie według niego układu mikroprocesorowego oraz oprogramowaniu go zgodnie z podanym opisem. Zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy drugiej kształcący się w zawodzie technik elektryk Patryk Bojarun z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Drugie miejsce zajął Paweł Nosiadek, uczeń klasy drugiej kształcący się w zawodzie technik elektryk również z PCKZiU.

IMAG0486

Warto podkreślić, iż oba konkursy stanowiły spore wyzwanie dla uczestników, wymagane umiejętności i wiedza prezentowały wysoki stopień trudności i wymagały od uczestników sporego zaangażowania a nawet zaprezentowania ponadprogramowych zasobów wiadomości. Oceniane były takie aspekty prac, jak: sposób działania, przejrzystość układów, innowacyjność sposobu prezentacji oraz walory estetyczne wykonanego zadania. Wszyscy uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania i perfekcyjnie wykonali swoje projekty.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Pasek dostępności