IMAG0297

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. odbyła się już kolejna edycja Konkursu Umiejętności Ślusarskich. Wzięli w nim udział uczniowie i słuchacze Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Wodzisławiu Śląskim, a także uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Radlina oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Pszowa. Głównym zadaniem uczestników było wykonanie elementu zgodnie z otrzymanym rysunkiem technicznym. Ocenie podlegała dokładność, precyzja wykonania, przestrzeganie przepisów BHP oraz ergonomia pracy. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Patronat nad konkursem objął podobnie jak w poprzednich edycjach Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Laureaci konkursu tym razem otrzymają nagrody w postaci płatnego stażu wakacyjnego w firmie MICHAEL w Rydułtowach.

IMAG0304

Po sprawdzeniu wszystkich prac laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Marcin Kozielski, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się na kierunku technik mechanik na podbudowie kwalifikacji ślusarz.

II miejsce – Szymon Swoboda oraz Daniel Szkatuła, słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się w zawodzie ślusarz.

III miejsce – Wojciech Dembek, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się na kierunku operator obrabiarek skrawających.

IMAG0298

IMAG0397 (1200x1600)

IMAG0398 (1200x1600)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Pasek dostępności