IMG_20180417_113922

17 kwietnia dyrektorka PCKZiU Danuta Mielańczyk wraz z wicedyrektorem i nauczycielką przedmiotów zawodowych spotkali się z władzami jednej z uczelni krakowskich. Wtedy też Pani dyrektor podpisała porozumienie o objęciu patronatem naukowym uczniów i nauczycieli szkoły, kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W imieniu rektora uczelni porozumienie podpisał prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek. To kolejne ważkie wydarzenie w życiu szkoły, wpływające na jakość i standard oferowanego kształcenia.

Warunki porozumienie zawierają przede wszystkim: konsultację i pomoc w opracowywaniu autorskich programów kształcenia, prowadzenie wykładów i prelekcji dla uczniów i nauczycieli szkoły, wspieraniu nauczycieli w ich działaniach dydaktycznych, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych takich jak konkursy organizowane przez szkołę. Z kolei PCKZiU zobowiązuje się do promowania kształcenia politechnicznego oferowanego przez Politechnikę Krakowską, pomocy w organizowaniu imprez dydaktycznych i konkursów, zapraszania przedstawicieli Wydziału Mechanicznego do partnerstwa podczas koordynowanych przez szkołę projektów międzynarodowych. Przede wszystkim zaś zadaniem szkoły jest wzmacnianie przekonania wśród uczniów o zaletach i perspektywiczności kształcenia technicznego i rozwijania zainteresowań technicznych.

Tak trzymać!

Pasek dostępności