DSC_0113

POL-EKO APARATURA jest wiodąca firmą na rynku urządzeń termostatycznych, mebli laboratoryjnych i wyposażenia dla laboratoriów i przemysłu. Jednocześnie jest lokalnym pracodawcą, zapewniający pracę społeczności lokalnej, umożliwiającym rozwój zawodowy i wcielającą w życie CSR.

DSC_0111

Dzisiaj młodzież klas III i IV miała okazję spotkać się z przedstawicielami tej firmy i zorientować się w sytuacji branżowej i zasięgnąć informacji o przedsiębiorstwie. Jednocześnie Pani Magdalena Figura i Pan Dawid Gajda przedstawili stanowiska pracy, które budują POL-EKO, potrzeby rynkowe w branży i informacje dotyczące kariery. Młodzież w czasie spotkania mogła brać udział w konkursach i cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

DSC_0115

Nasi uczniowie chętnie pytali między innymi o możliwość zatrudnienia, odbycia stażu, oprogramowanie wykorzystywane przez firmę, oferowane możliwości rozwoju.

DSC_0116

Niezmiernie istotne jest porozumienie pomiędzy edukacją, szkołą a lokalnymi pracodawcami. Owocuje ono wypracowaniem wspólnego profilu ucznia-pracownika, stworzeniu najkorzystniejszych warunków rozwoju dla młodego człowieka, wreszcie inicjuje uruchomienie takich procesów i takich działań, które skupiają się na młodych karierach i przyszłości wszystkich zaangażowanych podmiotów. Cieszymy się zatem, że dążymy i realizujemy dialog szkoły dla lokalnego rynku pracy!

Pasek dostępności