DSC_26294-1

Siła projektów europejskich tkwi nie tylko w ich produkcie finalnym bądź ilości pozyskanych środków finansowych, ale wydaje się, że przede wszystkim w wartościach dodanych, takich jak: rozwój kompetencji językowych, relacji i wsparcia w uczniach i nauczycielach szkół europejskich, wymianie pomysłów, doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych. Stąd nie dziwi zaangażowanie PCKZiU w aplikowanie a następnie właściwą koordynację przebiegu realizacji projektu.

„Learning BEAUTY” to projekt, który zakłada współpracę szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Polski, Czech i Łotwy – i w tym tkwi jego wielka innowacyjność i oryginalność projektowa! Podczas jego realizacji partnerzy organizują szkolenia z zakresu robotyki, mechatroniki, elektroniki. Uczestnicy i eksperci prowadzą zajęcia dla uczniów z wcześniejszych etapów edukacyjnych celem promocji kształcenia technicznego, zawodowego ukierunkowanego na robotykę mechatronikę i automatykę. Grupa projektowa składała i konstruuje drukarki 3D. Aktywnie uczestniczy w warsztatach dotyczących projektowania klocków Lego. Działania sprzyjają rozwijaniu sprawności manualnej, myślenia przestrzennego i organizacji czasu i miejsca pracy. Konieczność współdziałania w grupie pozwalała uczestnikom zajęć rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

5 – 10.03.2018r. to tydzień, w którym uczniowie i nauczyciele PCKZiU uczestniczyli w kolejnej mobilności w ramach projektu „Learning BEAUTY”. Tym razem uczestników projektu gościła ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO w Karvinie.

Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Fabrykę Hyunday Motor Czech. Tam automatyzacja procesu produkcji i organizacja pracy w fabryce wywarła na wszystkich ogromne wrażenie i unaoczniła to co do tej pory kryło się za statystykami i lekcjami przedmiotów zawodowych. Uczestnicy projektu zobaczyli i zwiedzili również: Elektrownię Jądrową Dukovany, która dostarcza do sieci corocznie około 13TWh energii elektrycznej, elektrownię węglową w Dziećmorowicach, która generuje moc 800MW, Muzeum Techniki w Brnie, gdzie zapoznali się z rozwojem nauki i techniki, Zamek Frysztat, w którym podziwiali eksponaty należące do rodu Larischów oraz tzw.: „Czeską Pizę”, czyli kościół św. Piotra z Alkantry.

To wszystko przysporzyło im ogromnej radości, z pewnością korzystnie wpłynęło na samorozwój a i zainspirowało do dalszych wspólnych działań.

Pasek dostępności