8 grudnia młodzież naszej szkoły wyszła z edukacją ekologiczną do społeczności lokalnej – zorganizowała uliczny happening pod hasłem „Chcemy czystego powietrza”.

1

2

Walcząc z obecnie największym zagrożeniem zdrowotnym uczniowie PCKZiU wyszli przed szkołę aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu ze stanu czystości powietrza jakim oddychamy.

3

Przejście ul. Gałczyńskiego

4

Happening na ul. Radlińskiej–uczniowie mają nadzieję, że ten sposób manifestowania, zmobilizuje mieszkańców do aktywnego zwalczania trucicieli w swoim najbliższym otoczeniu.

5

Przechodniom zostały rozdane ulotki promujące akcję „Nie truj sąsiada”

6

7

Przejście na siłownię szkolną. Umieszczanie ulotek za wycieraczkami aut

8

Cd. happeningu na siłowni szkolnej na wolnym powietrzu. Uczniowie protestowali przeciwko zanieczyszczeniom powietrza, które uniemożliwiają im aktywnie korzystanie z tego obiektu.

9

10

11

12

14

15

16

17 18

20

21 22

Zakończenie happeningu w murach szkoły

23

Uczniowie chętnie pozują do zdjęć z banerem reklamowym akcji „Nie truj sąsiada”

24

Nawet renifery zamiast świątecznej atmosfery wyczuwają smog w powietrzu.

 

 

 

Pasek dostępności