IMG_20171109_124702

Błąd w mowie i piśmie

To jak brzydka plama

na fotografii matki, którą kochasz

Janusz Korczak

W 5 i 6 listopada w PCKZiU odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem ortograficznego pojedynku było zmotywowanie uczniów i słuchaczy do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem ojczystym, promowanie umiejętności w zakresie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego oraz podkreślenie roli czytelnictwa, jako remedium na błędy ortograficzne. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach.

IMG_20171109_124220

W kategorii: Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów PCKZiU (technikum i szkoła zawodowa):

· I miejsce zdobył Dawid Cofalik z kl. I G/M

· II miejsce Aleksander Kocik z kl. II K

· III miejsce zdobył Szymon Brachman z kl. II A/E

IMG_20171109_124806

W kategorii: Szkolny Konkurs Ortograficzny dla słuchaczy PCKZiU:

· I miejsce Karolina Kozielska z kl. I LOa

· II miejsce Natalia Lewandowska kl. I LOa

· III miejsce Anna Tillbrooke z kl. V LOa

Laureaci kategorii Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów PCKZiU (technikum i szkoła zawodowa) będą reprezentować naszą szkołę w XVIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego.

Organizatorki konkursu p. Aleksandra Bienias, p. Agata Rymer i p. Anna Zimoch dziękują wszystkim uczestnikom za udział i chęć zmierzenia się ze wcale niełatwym wyzwaniem.Tekst dyktanda dotyczył istotnych dla zdrowia piszących zagadnień-smogu który zanieczyszcza nasze powietrze i nie pozwala oddychać pełną  piersią.

Pasek dostępności