zakonczenie-roku-szkolnego-3

Człowiek jest wielki nie  przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;nie  przez to, co ma,

lecz przez to,czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Szanowne Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Szkoły.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
Niech Wasza praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.
Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość nadając jej zarazem nową jakość i nowy kształt.
Jednocześnie życzę wielu sukcesów, radości i uznania.
 
Danuta Mielańczyk
dyrektor szkoły

Pasek dostępności