Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło?

George Bernard Shaw

bDSC04261 (1400x1225)

30 marca 2017 roku uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Wodzisławiu Śląskim Dawid Siedlaczek zdobył pierwsze miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę…”. Sukces ten jest synonimem jego pasji, ciężkiej pracy, zainteresowań dzielonych z nauczycielem, ambicji i marzeń. Ten młody Stypendysta Prezesa Rady Ministrów dał się poznać jako uczeń wszechstronny, o szerokich horyzontach i niebywałej dziś skromności. Dawid już w ubiegłym roku stał się finalistą tego wyzwania, w tym roku triumfuje na pierwszym miejscu. To osiągnięcie jest ukoronowaniem jego kariery szkolnej, ponieważ za kilkadziesiąt dni tego młodego człowieka czeka egzamin maturalny.

Swój udział w Olimpiadzie zaakcentował również Daniel Maroszek, który zajął szóste miejsce. Uczeń klasy IV G Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich, oprócz talentów zawodowych, jest również uzdolniony humanistycznie i muzycznie.

Olimpiada górnicza „O Złotą Lampkę” odpowiada innym olimpiadom na szczeblu krajowym. Sprawdza wiedzę, umiejętności dotyczące górnictwa i wydobycia. Honorowy patronat nad imprezą objęło: Kuratorium Oświaty w Katowicach, miasto Rybnik, Trybuna Górnicza, portal górniczy NETTG.pl.

Opiekunem, wsparciem i dobrym duchem dla Dawida i Daniela była Pani Helena Spyra – nauczycielka przedmiotów zawodowych!

Zwycięzcy i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

30 marca 2017 roku uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Dawid…

Opublikowany przez PCKZiU Wodzisław Śl na 31 marca 2017

Pasek dostępności