plakat_miss_reneta_2017-page-001

miss-reneta

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
i partnerzy :
Statutární město Havířov
Moravskoslezský kraj
Žilinský samosprávný kraj
Powiat Wodzislawski
Městské kulturní středisko Havířov

zapraszają dziewczyny ze szkoł średnich:
zalogujcie się do udziału w międzynarodowym konkursie uczennic szkół średnich
MISS RENETA 2017 przeprowadzanego po raz 25
pod tytułem
MISS RENETA 2017
Finał konkursu odbędzie się w piątek 7. 4. 2017 o godz. 19-tej w Kulturním domě Leoše Janáčka, w Havířově – Podlesí.

Moderator: Jan Čenský
www.missreneta.cz
https://www.facebook.com/missrenetahavirov

Zaproszenie dla studentek:
zalogujcie się do konkursu MISS RENETA 2017!

Dziewczyny ze szkoł średnich mogą zgłoszenia do konkursu wysłać e-formularzem, który jest na www.missreneta.cz
Udział mogą wziąć dziewczyny, które v roku szkolnym 2016/2017 uczą się w szkole średniej (liceum, technikum, szkole zawodowej, itp.).
Na podstawie złożonego zgłoszenia do konkursu dziewczyny otrzymają w styczniu 2017 propozycje dotyczące przebiegu niepublicznego koła wyboru finalistek.
Miejsce i data niepublicznego koła wyboru finalistek w Polsce:
piątek 20. 1. 2017 od godz.16-tej (zgłoszenia do konkursu do 18. 1. 2017)
> Rydultowskie centrum kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a , Rydultowy

http://www.rck.rydultowy.pl/

Szkolenie przygotowawcze dla 12 finalistek i 2 alternatywnych dziewczyn odbędzie się v dniach v Havířově:
28. – 30. 1. 2017, 14. -19. 3. 2017, 4. – 7. 4. 2017.
Kontakty: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Kapitána Jasioka 50/635
Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
tel.:+420 553 401 731
mobil: +420 602 787 785 (główny gwarant konkursu)
sekretariat@stredniskola-sucha.cz
www.stredniskola-sucha.cz

Pasek dostępności