PB260272 (1024x768)

Praktyczny pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy odbył się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego dla słuchaczy szkoły policealnej oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

PB260274 (1024x768)

PB260267 (1024x768)

Szkolenie przeprowadziła pani Weronika Kałuża, która w prosty i przystępny sposób omówiła najważniejsze zagadnienia związane z przywracaniem czynności życiowych oraz z pierwszą pomocą do czasu przybycia odpowiednich służb, a nawet pokazała, jak prawidłowo opatrzeć ranę i zatamować krwotok.

PB260273 (1024x768)

Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

PB260269 (1024x768)

Każdy z nas powinien potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc oraz w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

PB260275 (1024x768)

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Spotkanie było również okazją do praktycznych ćwiczeń na fantomie.

Warto wspomnieć, że jeżeli zauważymy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteśmy świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności mamy obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery alarmowe 999 lub 112.

Serdecznie dziękujemy pani Weronice za przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia.

Pasek dostępności