den2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły radości i zadowolenia  z wykonywanej pracy, dalszych sukcesów w kształceniu i wychowywaniu młodzieży, jak również spełnienia marzeń zawodowych i osobistych.

Danuta Mielańczyk

Pasek dostępności