728A2013-crop

Dzisiejszy dzień dla społeczności szkoły na Gałczyńskiego był wyjątkowy i na stałe wpisał się w bogatą księgę historii tego budynku. To właśnie 1 września 2016 r., uczniowie i słuchacze rozpoczęli swoją edukacyjną przygodę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które powstało z połączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. W szkole młodzieżowej uczniowie w tym roku szkolnym kształcą się w zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik analityk, technik mechatronik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających oraz stolarz. Dorośli poszerzają swoją wiedzę w liceum ogólnokształcącym, a nowe zawody zdobywają uczestnicząc w różnorodnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.Wszystkim życzymy najlepszych ocen, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych szkolnych przyjaźni oraz ciekawych zajęć w przyjaznej, szkolnej atmosferze.

Dziękuję i pozdrawiam!
Danuta Mielańczyk
Dyrektor szkoły

 

Pasek dostępności