Processed by: Helicon Filter;

Maturzystów, którzy złożyli Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym prosimy o zapoznanie się harmonogramem części pisemnej egzaminu poprawkowego dstępnego TUTAJ.

Pasek dostępności