logotyp

W dniu 30.04.2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

W ramach zadania, oprócz wykonanych robót budowlanych, do powstałych pracowni/warsztatów zakupione zostały także profesjonalne urządzenia dydaktyczne. Nowe wyposażenie trafiło do: warsztatu obróbki ręcznej, warsztatu obróbki mechanicznej-klasycznej, hali obrabiarek CNC, hali zawodów budowlanych, pracowni firmy symulacyjnej, pracowni CAD i grafiki, spawalni. Zakupiony został także wózek widłowy.

Zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zadanie ma na celu wzrost dostępności i poprawę warunków kształcenia ustawicznego. Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie i warsztaty umożliwią słuchaczom i uczniom zdobywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie odpowiadającym wymaganiom obecnego rynku pracy.

zdjcie.p.CADi grafika1 zdjcie.obrbka mechaniczna1 zdjcie.hala obrabiarekCNC2 zdjcie obrbka mechaniczna2 wzek widowy

Pasek dostępności