W dniu 15.03.2014 r. zakończyła się realizacja prac budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego projektu. Obecnie trwają działania związane z wyposażeniem wybudowanych pracowni i warsztatów w urządzenie dydaktyczne.

sdc19195 sdc19213 sdc19262

sdc19206 sdc19246

Pasek dostępności