logotyp

W dniu 31.08.2012 roku Powiat Wodzisławski podpisał z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa  i  modernizacja Powiatowego  Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,  ul. Gałczyńskiego 1”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”.  Działanie 8.3. „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”.

Beneficjentem projektu jest  Powiat Wodzisławski.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Całkowita wartość projektu: ok. 5 500 000,00 zł
Środki EFRR w ramach RPO WSL:. 3 914 413,92 zł
Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego : ok. 1 585 586,08 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt zakłada:

– modernizację części istniejących warsztatów,

– rozbudowę warsztatów i pracowni,

– wyposażenie powstałych powierzchni w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz niezbędne meble,

– zagospodarowanie otoczenia powstającego obiektu dydaktycznego, polegające na stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz drogi dojazdowej

roz1

roz2

Pasek dostępności