W związku z ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży w Ergo Hestii 2019/2020, przesyłam ważne informacje w załącznikach.

Druk szkody NNW – Hestia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

TABELA USZCZERBKÓW

Formularz zgłoszenia szkody