KWALIFIKACYJNA KURSY ZAWODOWE OFEROWANE W PCKZiU WODZISŁAW ŚLĄSKI

 

ZAWÓD

ZDOBYWANA KWALIFIKACJA

Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Technik elektryk  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Monter mechatronik E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik mechatronik  E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Operator obrabiarek skrawających M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Ślusarz M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

albo

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Górnik eksploatacji podziemnej M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Technik górnictwa podziemnego M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Sprzedawca A.18. Prowadzenie sprzedaży
Technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Technik ekonomista A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik rachunkowości A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Technik usług kosmetycznych A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Technik archiwista A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Technik architektury krajobrazu R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Florysta R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia
Opiekunka środowiskowa Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych
Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Murarz – tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Technik budownictwa B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

albo 

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

albo

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
 • rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

 

U nas w ciągu 8-10 miesięcy możesz uzyskać zawód* lub tytuł technika**

* w przypadku absolwenta dowolnej szkoły zawodowej lub szkoły średniej

** w przypadku absolwenta dowolnej szkoły średniej

 

UWAGA!!!

W ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych można dodatkowo uzyskać:

 • uprawnienia spawacza MAG
 • uprawnienia spawacza TIG
 • uprawnienia elektryczne SEP

 

NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH W PCKZiU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA !!!

 

Ukończyłeś lub chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej?

Masz 18 lat lub więcej?

Chcesz uzyskać zawód lub kwalifikacje w ciągu 8-10 miesięcy?

Chcesz zwiększyć swoje możliwości?

Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia

 

NASZE ATUTY:

 • Bezpłatna szkoła publiczna
 • Do wyboru dowolny system kształcenia: wieczorowy, zaoczny lub przez Internet
 • Profesjonalna kadra pedagogiczna
 • Ultranowoczesna baza dydaktyczna
 • Dobrze wyposażona biblioteka
 • Darmowe Wi-fi
 • Wysoka zdawalność egzaminów
 • Miła atmosfera

 

DANE TELEADRESOWE:

44-300 Wodzisław Śląski, Gałczyńskiego 1
+48 32 455 35 93
www.pckziu.wodzislaw.pl
www.facebook.com/pckziuwodzislawslaski
szkola@pckziu.wodzislaw.pl