TECHNIKUM NR 1 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

TECHNIK CHŁODNICTWAI KLIMATYZACJI

311929
KWALIFIKACJE:

E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
WYBIERAM BO:

– lubię pracę w zespole;
– działanie ułatwia mi wcześniej stworzony plan i instrukcja;
– nie boję się wyzwań i odpowiedzialności;
– interesują mnie nowiki techniczne;
UCZĘ SIĘ:

– montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
– konserwacji, renowacji i modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
– demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
PRACUJĘ W:

– przemyśle spożywczym;
– przemyśle farmaceutycznym;
– firmach projektujących i instalujących innowacyjne sposoby ogrzewania;
– przy produkcji i naprawie samochodów;
 
TECHNIK ANALITYK

311103
KWALIFIKACJE:

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych
WYBIERAM BO:

– lubię samodzielną pracę;
– działanie ułatwia mi wcześniej stworzony plan;
– nie boję się wyzwań i odpowiedzialności;
UCZĘ SIĘ:

– obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury laboratoryjnej;
– właściwego przygotowania odczynników i próbek do badań analityczno-laboratoryjnych;
– pobierania i przygotowania materiału do badań analitycznych;
PRACUJĘ W:

– laboratoriach przemysłowych i środowiskowych;
– przemyśle spożywczym;
– przemyśle rolniczym;
– laboratoriach medycznych i kryminalistycznych;
 
TECHNIK MECHANIK

311504
KWALIFIKACJE:

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44 Organizacja i nadzoro- wanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
WYBIERAM BO:

– lubię pracować w zespole;
– jestem dobrze zorganizowany i komunikatywny;
– interesują mnie nowinki technologiczne;
UCZĘ SIĘ:

– montażu i obsługi urządzeń mechanicznych;
– wykonania, użytkowania i naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi bądź ich elementów;
– organizacji i sprawnego nadzoru procesu produkcji maszyn i urządzeń;
PRACUJĘ W:

– przemyśle;
– budownictwie;
– górnictwie;
– transporcie i komunikacji;
– we własnym warsztacie;
 
TECHNIK MECHATRONIK

311410
KWALIFIKACJE:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
WYBIERAM BO:

– lubię pracę w kreatywnym zespole;
– rzeczy skomplikowane potrafię uczynić prostymi;
– interesuje mnie robotyka, informatyka i elektronika;
UCZĘ SIĘ:

– montażu i obsługi urządzeń mechatronicznych;
– eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
– projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
– sporządzania właściwej dokumentacji;
– używania ARDUINO;
PRACUJĘ W:

– zakładach przemysłowych i diagnostycznych;
– przedsiębiorstwach robotycznych;
– firmach CNC;
 
TECHNIK ELEKTRYK

311303
KWALIFIKACJE:

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznch
WYBIERAM BO:

– lubię pracę indywidualną;
– nie boję się odpowiedzialności;
– jestem precyzyjny;
UCZĘ SIĘ:

– montażu, konserwacji i renowacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
– eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
PRACUJĘ W:

– zakładach elektrycznych;
– elektrowniach;
– przemyśle rolniczym;
– firmach instalacyjnych;
– we własnym warsztacie;
 
tenergetyk TECHNIK ENERGETYK

311307
KWALIFIKACJE:

E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
WYBIERAM BO:

– lubię pracę w zespole;
– nie boję się odpowiedzialności;
– jestem precyzyjny;
UCZĘ SIĘ:

– eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej;
– Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej;
PRACUJĘ W:

– zakładach energetycznych;
– elektrowniach;
– firmach instalacyjnych;
– we własnym warsztacie;
 
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

325511
KWALIFIKACJE:

R.7 Ocena stanu środowiska
R.8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
WYBIERAM BO:

– potrafię łączyć działania indywidualne z pracą zespołową;
– różnorodność, kreatywność i współdziałanie;
UCZĘ SIĘ:

– diagnozy i oceny stanu środowiska;
– planowania, realizacji i właściwej dokumentacji zadań z zakresu ochrony środowiska;
– planowania, wykonania i nadzoru działań związanych z ochroną wód, powietrza i gleby;
PRACUJĘ W:

– ośrodkach badań i kontroli środowiska;
– organach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się ochroną środowiska;
– stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
– stacjach uzdatniania wody;
– laboratoriach;

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

ELEKTROMECHANIK

741201
KWALIFIKACJA:

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
WYBIERAM BO:

– mogę pracować w zespole bądź sam;
– decyduję o ilości klientów;
– mam wpływ na ceny i jakość wykonywania usług;
UCZĘ SIĘ:

– montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
PRACUJĘ W:

– przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne;
– firmach produkujących i renowujących sprzęt AGD;
– we własnym warsztacie;
 
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

722307
KWALIFIKACJA:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
WYBIERAM BO:

– lubię pracę zespołową;
– nie lubię nudy;
– jestem precyzyjny i sprawny manualnie;
UCZĘ SIĘ:

– obsługi maszyn konwencjonalnych;
– obsługi urządzeń CNC;
– obróbki na obrabiarkach skrawających;
PRACUJĘ W:

– przedsiębiorstwach stosujących obróbkę skrawaniem;

STOLARZ 752205
KWALIFIKACJA:
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

WYBIERAM BO:
– lubię nowe wyzwania;
– lubię pracować w drewnie;
– jest zapotrzebowanie na ten zawód i jest praca dla stolarzy;

UCZĘ SIĘ:
– wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
– wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
– wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

PRACUJĘ W:
– stolarni
– fabrykach i zakładach produkujących wyroby drewniane
– w własnym warsztacie