Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r.
2 I semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz semestrów I – III szkół dla dorosłych i V LO dla dorosłych (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru V LO dla dorosłych (system wieczorowy)
1 września 2016 r.- 3 lutego 2017 r.
1 września 2016 r.- 16 grudnia 2016 r.
3 II semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz semestrów I – IV szkół dla dorosłych
dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru VI LO dla dorosłych (system wieczorowy) dla semestru VI LO dla dorosłych (system zaoczny)
4 lutego 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.
17 grudnia 2016 r.- 28 kwietnia 2017 r. 4 lutego 2016 r.- 28 kwietnia 2017 r.
4 Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV technikum 20 września 2016 r.
5 Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 22 września 2016 r.
6 Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 3 listopada 2016 r. lub 8 listopada 2016 r.
7 Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum Nr 1 klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3
18 listopada 2016 r. 9 grudnia 2016 r.
8 Spotkania z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach śródrocznych :
klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3
22 listopada 2016 r.
13 grudnia 2016 r. lub 15 grudnia 2016 r.
9 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach V LO dla dorosłych (system wieczorowy)
w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach I – III i V(LO system zaoczny)szkół dla dorosłych
12 grudnia 2016 r.
15 stycznia 2017 r.
10 Spotkania z rodzicami (poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych)
w klasach IV Technikum Nr 1
w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3
15 grudnia 2016 r. 7 lutego 2017 r. lub 9 lutego 2017 r.
11 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
12 Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2017 r.
13 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłych do 28 lutego 2017 r.
14 Spotkania z rodzicami:
klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 za wyjątkiem III G
klasa III G
23 lutego 2017 r. 28 marca 2017 r. lub 30 marca 2017 r.
16 marca 2017 r.
15 Propozycja ocen rocznych :
klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3
24 marca 2017 r. 22 maja 2017 r.
16 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
17 Spotkania z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach rocznych:
klasy IV klasy I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3
28 marca 2017 r.
23 maja 2017 r. lub 25 maja 2017 r.
18 Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach VI LO dla dorosłych 20 kwietnia 2017 r.
19 Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrach VI LO dla dorosłych 28 kwietnia 2017 r.
20 Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach II – IV szkół dla dorosłych 12 czerwca 2017 r.
21 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych 23 czerwca 2017 r.
22 Ferie letnie 24 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.
23 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłych do 31 sierpnia 2017 r.
Propozycja dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim
Data Uwagi
1 31 października 2016r.
2 12 stycznia 2017r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
3 2 maja 2017 r.
4 4 maja 2017r. – tylko Technikum Nr 1 i LO dla dorosłych Egzamin maturalny z języka polskiego
5 5 maja 2017r. – tylko Technikum Nr 1 i LO dla dorosłych Egzamin maturalny z matematyki
6 8 maja 2017r. Egzamin maturalny z języka angielskiego
7 16 czerwca 2017 r.
8 20 czerwca 2017r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie